Đang tải...
(0)
Đăng nhập | Đăng ký
gift

Trọn vẹn

Mã SP: 89CM0020

IDSP: 4211


Giá bán: 750.000 VNĐ

Số lượng
Bưu điện Vĩnh Long
Toàn tỉnh

Bó hoa gồm: hoa ly, hoa lan,hoa loa kèn, giấy lụa                                                                             

Khu vực phát:  các phường1,2,3,4,5,8,9 và trung tâm huyện                                                                                

Thời gian : quanh năm