Đang tải...
(0)
Đăng nhập | Đăng ký
gift

Tình thơ

Mã SP: 89CM0018

IDSP: 4212


Giá bán: 900.000 VNĐ

Số lượng
Bưu điện Vĩnh Long
Toàn tỉnh

Bó hoa gồm: hoa cát tường, hoa lan, giấy lụa                                                                             

Khu vực phát:  các phường1,2,3,4,5,8,9 và trung tâm huyện                                                                                

Thời gian : quanh năm