Đang tải...
(0)
Đăng nhập | Đăng ký
gift

Ngày báo chí Việt Nam 21/6

Ngày Báo chí Việt Nam hay còn gọi là Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2010) là ngày được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính quyền Việt Nam chọn để tôn vinh các nhà báo Việt Nam; ngày này chính là ngày 21 tháng 6 năm 2000, nhân kỉ niệm 75 năm Ngày báo chí Việt Nam, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam đồng ý gọi Ngày báo chí Việt Nam - 21 tháng 6 hàng năm là "Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam".

Đây là ngày kỷ niệm ra đời của báo “Thanh niên” do Hồ Chí Minh sáng lập (21/6/1925).

Suốt trong những chặng đường cách mạng, báo chí Việt Nam và đội ngũ nhà báo đã có những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và “Xứng đáng với một trong những nền báo chí cách mạng trên thế giới”.

Từ khóa

Không