Đang tải...
(0)
Đăng nhập | Đăng ký
gift

Lẵng hoa hội nghị, khai trương

Mã SP: 22CM0022

IDSP: 2520


Giá bán: 660.000 VNĐ

Số lượng
Bưu điện Bắc Ninh
Toàn tỉnh

Hoa gồm: Hoa lan, ly, lay ơn và đồng tiền

Tính mùa vụ: cả năm

Phạm vi phát: Toàn tỉnh