Đang tải...
(0)
Đăng nhập | Đăng ký
gift

Kệ hoa chia buồn

Mã SP: 91CB0001

IDSP: 2628


Giá bán: 770.000 VNĐ

Số lượng
Bưu điện Hậu Giang
Toàn tỉnh

Hoa ly, hoa lan, hoa cúc, hoa bi, kệ hoa

- Thành phần; số lượng  từng loại hoa thay đổi phụ thuộc vào sản phẩm hoa và giá cả của thị trường hoa tại địa bàn.