<![CDATA[VIETNAM POST]]> http://dienhoa.buudien.vn RSS Feed vn Tue, 28 Jan 2020 13:09:24 ICT Tue, 28 Jan 2020 13:09:24 ICT <![CDATA[Hoa chúc mừng]]>

Hoa chính: Hồng trắng, hồng cam, lavender.

Hoa phụ: Fàng xanh, tú cầu, ngân hoa

Phụ kiện: Lá, giấy, bó nghiêng.

]]>
http://dienhoa.buudien.vn/hoa-chuc-mung-vn-1150.html http://dienhoa.buudien.vn/hoa-chuc-mung-vn-1150.html
<![CDATA[Hoa chúc mừng]]>

Hoa chính:

Hướng dương

Hoa phụ: Sao tím ,

, hoa baby

Phụ kiện: Gói giấy, bó tròn

]]>
http://dienhoa.buudien.vn/hoa-chuc-mung-vn-1159.html http://dienhoa.buudien.vn/hoa-chuc-mung-vn-1159.html
<![CDATA[Hoa chúc mừng]]>

Hoa chính:

Hồng dâu nhập khẩu ecuador

Hoa phụ:

Phụ kiện:; lá , gói giấy, bó nghiêng

]]>
http://dienhoa.buudien.vn/hoa-chuc-mung-vn-1160.html http://dienhoa.buudien.vn/hoa-chuc-mung-vn-1160.html
<![CDATA[Hoa chúc mừng]]>

Hoa chính:

Hoa  hồng , Lan cát tường , tú cầu

Phụ kiện: Lá Sam; Lá thiết mộc lan ,  bó tròn

]]>
http://dienhoa.buudien.vn/hoa-chuc-mung-vn-1161.html http://dienhoa.buudien.vn/hoa-chuc-mung-vn-1161.html
<![CDATA[Hoa chúc mừng]]>

Hoa chính:

Hoa  hồng , Lan cát tường , tú cầu

Phụ kiện: Lá Sam; Lá thiết mộc lan ,  bó tròn

]]>
http://dienhoa.buudien.vn/hoa-chuc-mung-vn-1162.html http://dienhoa.buudien.vn/hoa-chuc-mung-vn-1162.html
<![CDATA[Hoa chúc mừng]]>

Hoa chính:

Hoa ly vàng , hoa lan tím ,

Phụ kiện: Lá Sam; Lá thiết mộc lan , chuỗi ngọc , bó  nghiêng

]]>
http://dienhoa.buudien.vn/hoa-chuc-mung-vn-1163.html http://dienhoa.buudien.vn/hoa-chuc-mung-vn-1163.html
<![CDATA[Hoa chúc mừng]]>

Hoa chính:

Hoa ly vàng , hoa lan vàng , hồng tím

Phụ kiện: Lá Sam; Lá thiết mộc lan , chuỗi ngọc , bó  nghiêng

]]>
http://dienhoa.buudien.vn/hoa-chuc-mung-vn-1164.html http://dienhoa.buudien.vn/hoa-chuc-mung-vn-1164.html
<![CDATA[Hoa chúc mừng]]>

Hoa chính:

Hoa ly vàng , hoa lan vàng , hồng tím

Phụ kiện: Lá Sam; Lá thiết mộc lan , chuỗi ngọc , bó  nghiêng

]]>
http://dienhoa.buudien.vn/hoa-chuc-mung-vn-1165.html http://dienhoa.buudien.vn/hoa-chuc-mung-vn-1165.html
<![CDATA[Hoa chúc mừng]]>

Hoa chính:

Hoa Ly vàng , hoa hồ điệp

Phụ kiện:; Lá Sam; Lá thiết mộc lan, chuỗi ngọc ,  bó nghiêng

]]>
http://dienhoa.buudien.vn/hoa-chuc-mung-vn-1166.html http://dienhoa.buudien.vn/hoa-chuc-mung-vn-1166.html
<![CDATA[Hoa chúc mừng]]>

Hoa chính:

Hoa Lan tím ,

Phụ kiện:; Lá Sam; Lá thiết mộc lan, salem ,  bó nghiêng

]]>
http://dienhoa.buudien.vn/hoa-chuc-mung-vn-1168.html http://dienhoa.buudien.vn/hoa-chuc-mung-vn-1168.html