Đang tải...
(0)
Đăng nhập | Đăng ký
gift

Hoa văn phòng

Mã SP: 82CM0028

IDSP: 2717


Giá bán: 240.000 VNĐ

Số lượng
Bưu điện Bình Dương
Toàn tỉnh

Hoa gồm:   bông ly vàng,  bông đồng tiền cam,  bông đồng tiền vàng,  nhánh Salem,  nhánh lan vàng

Đối với những ngày lễ lớn, tết, ngày kỷ niệm giá hoa tăng thêm khoảng 50% hoặc 80%

Tính mùa vụ: Cả năm