Đang tải...
(0)
Đăng nhập | Đăng ký
gift

Hoa văn phòng

Mã SP: 82CM0026

IDSP: 2715


Giá bán: 186.000 VNĐ

Số lượng
Bưu điện Bình Dương
Toàn tỉnh

Hoa gồm:   bông cát tường,  bông đồng tiền cam,  bông hồng,  nhánh Salem

Đối với những ngày lễ lớn, tết, ngày kỷ niệm giá hoa tăng thêm khoảng 50% hoặc 80%

Tính mùa vụ: Cả năm