Đang tải...
(0)
Đăng nhập | Đăng ký
gift

Hoa chúc mừng

Mã SP: 48CM0019

IDSP: 5900


Giá bán: 200.000 VNĐ

Số lượng
Bưu điện Hà Tĩnh
Thành phố Hà Tĩnh

Bó hoa gồm: Địa lan tím, 02 ly vàng, 07 bông đồng tiền đỏ, cam.

Địa bàn phục vụ: Thành phố Hà Tĩnh

Tính chất mùa vụ: bốn mùa