Đang tải...
(0)
Đăng nhập | Đăng ký
gift

Dịch vụ chuyển phát

dich vu chuyen phat

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS trong nước & quốc tế  là loại dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát các loại thư, tài liệu, vật phẩm hàng hoá (Bưu gửi) theo chỉ tiêu thời gian.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS thỏa thuận trong nước là loại dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát các loại thư, tài liệu, vật phẩm, hàng hóa có chỉ tiêu thời gian toàn hành trình được Công ty Cổ phần Chuyển Phát Nhanh Bưu điện công bố trước.

Phạm vi cung cấp dịch vụ:

1. Trong nước:

    * Dịch vụ EMS được cung cấp tại 57 Bưu điện tỉnh thành phố trên cả nước.
    * Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS thỏa thuận được cung cấp tại 64 Bưu điện tỉnh thành phố trên cả nước.

2. Quốc tế

    * Bưu gửi EMS được gửi từ Việt Nam đi các nước và ngược lại theo thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần Chuyển Phát Nhanh Bưu điện và Bưu chính các nước theo quy định của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) hoặc các đối tác khác.
    * Hiện nay Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS quốc tế được cung cấp đến 48 quốc gia trên thế giới.

Khối lượng và kích thước:

1. Bưu gửi trong nước:

1.1. Khối lượng:

    * Khối lượng bưu gửi thông thường là đến 31,5kg.
    * Đối với bưu gửi là hàng nguyên khối không thể tách rời, vận chuyển bằng đường bộ được nhận gửi tối đa đến 50kg, nhưng phải đảm bảo giới hạn về kích thước theo quy định tại điểm 1.2 dưới đây.

1.2. Kích thước:

    * Kích thước thông thường đối với bưu gửi EMS, EMS thỏa thuận là bất kỳ chiều nào của bưu gửi cũng không được vượt quá 1,5m và tổng chiều dài cộng với chu vi lớn nhất (không đo theo chiều dài đã đo) không vượt quá 3m.
    * Bưu gửi có kích thước lớn hơn so với kích thước thông thường được gọi là bưu gửi cồng kềnh và có qui định riêng phụ thuộc vào từng nơi nhận, nơi phát và điều kiện phương tiện vận chuyển.

2. Bưu gửi quốc tế:

2.1. Khối lượng: Khối lượng được nhận gửi từ 20 – 31,5 tùy theo thông báo của Bưu chính nước đến.

2.2. Kích thước: Kích thước thông thường đối với bưu gửi EMS là bất kỳ chiều nào của bưu gửi cũng  không vượt quá 1,5m và tổng chiều dài cộng với chu vi lớn nhất (không đo theo chiều dài đã đo) không vượt quá 3m.

Chỉ tiêu thời gian toàn trình:

Dịch vụ EMS, EMS thỏa thuận trong nước có chỉ tiêu thời gian toàn trình từ 24 đến 72 giờ.

Dịch vụ EMS quốc tế có chỉ tiêu thời gian toàn trình từ 2 đến 10 ngày, phụ thuộc vào thời gian phát của từng nước.

Từ khóa

Không