Đang tải...
(0)
Đăng nhập | Đăng ký
gift

Về chúng tôi

TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM (VIETNAM POST)

 
Tên giao dịch: Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam
Tên viết tắt: Bưu Điện Việt Nam
 
Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Post
Tên viết tắt quốc tế: VNPost

1. Cơ cấu tổ chức:
- Ngày 01/6/2007, thực hiện Quyết định 674/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, Quyết định 16/2007/QĐ-TCCB-BBCVT, ngày 15/6/2007 của Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc thành lập Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.
- Ngày 01/01/2008, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam chính thức hoạt động, là Tổng công ty nhà nước do Nhà nước đầu tư và thành lập, giao vốn qua Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
- Ngày 28/6/2010, thực hiện Nghị định số 25/2010/NĐ-CP, ngày 19.3.2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên, Tổng công ty bưu chính Việt Nam đã chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (Quyết định số 928/QĐ-TCCB-BTTTT).
- Cơ cấu tổ chức của VietNamPost gồm: 63 bưu điện tỉnh, thành phố, Công ty Phát hành báo chí trung ương; 02 công ty TNHH một thành viên do TCT nắm giữ 100% vốn điều lệ; 02 công ty cổ phần do TCT năm giữ trên 50% vốn điều lệ và 08 công ty liên kết.
- Vốn điều lệ: 8.122 tỷ đồng
- Tổng nhân sự trên toàn mạng lưới: 42.777 người.

2. Hệ thống mạng lưới:
- Hệ thống điểm phục vụ: 16.436 điểm, bán kính phục vụ bình quân 2,53km/điểm; dân số phục vụ bình quân đạt 5.548 người/điểm.
                Trong đó:               + 2.715 bưu cục
                                             + 8.088 điểm BĐVHX
                                             + 4.484 đại lý bưu điện
                                             + 150 kiốt
                                             + 999 hộp thư công cộng

3. Mạng vận chuyển:
- Mạng đường thư cấp 1: 53 đường thư chuyên ngành, hàng ngày tổ chức 99 chuyến thư, 22 đường thư máy bay, giao nhận với 7 sân bay trong nước.
- Mạng đường thư cấp 2: từ tỉnh xuống huyện gồm 362 tuyến đường thư, giao nhận với 1594 bưu cục
- Mạng đường thư cấp 3: 4.540 tuyến đường thư.
- Mạng đường thư quốc tế: gồm 92 đường thư (trong đó: 88 đường bay, 01 tuyến đường thư thủy, 03 tuyến đường bộ và đường ô tô chuyên ngành trao đổi trực tiếp với khoảng 200 quốc qua và vùng lãnh thổ).

4. Hệ thống khai thác: 
Hiện có 5 bưu cục khai thác quốc tế thực hiện khai thác bưu gửi đi và đến quốc tế; 8 trung tâm khai thác chia chọn liên tỉnh; 3 trung tâm khai thác báo chí liên tỉnh tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; 70 bưu cục cấp 1 (bưu cục trung tâm tỉnh) đảm nhiệm khai thác cấp tỉnh; 613 bưu cục cấp 2 (bưu cục huyện và khu vực) đảm nhận phần khai thác huyện.

5. Ngành nghề kinh doanh chính:       
(1). Thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng, cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
(2). Kinh doanh các dịch vụ bưu chính dành riêng theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
(3). Kinh doanh các dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí, chuyển phát trong và ngoài nước;
(4). Tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính quốc tế và các dịch vụ khác trong khuôn khổ các Điều ước quốc tế trong lĩnh vực bưu chính mà Việt Nam ký kết, gia nhập khi được Nhà nước cho phép;
(5). Kinh doanh các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật.
Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)..., Vietnam Post đã khẳng định được ưu thế vượt trội của mình về năng lực phục vụ, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng trên mọi miền của đất nước.

6. Hoạt động cộng đồng:
Là doanh nghiệp chuyển phát duy nhất được Nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ bưu chính công ích phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, giảm nhẹ thiên tai. Bên cạnh đó Tổng công ty tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng như: miễn cước hàng cứu trợ ủng hộ đồng bào Miền Trung; miễn cước gửi bảo trợ cho các Trung tâm nhân đạo, tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện…

7. Hợp tác liên doanh:
Hiện tại, VietNamPost là thành viên của Tổ chức Liên minh bưu chính thế giới (UPU), có quan hệ hợp tác với Bưu chính của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, Vietnam Post cũng là đối tác của nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế như: Prudential, Jetstar Pacific, VietnamAirlines,  AirMekong, Western Union, Daiichi-life, HSBC, AnBinh Bank, BảoViệt Bank, Ngân hàng Quân đội….

8. Mục tiêu: 
Vietnam Post đang nỗ lực phấn đấu trở thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Bưu chính chuyển phát, Tài chính và Bán lẻ hàng đầu Việt Nam, là sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng.
 
Địa chỉ liên hệ 
Trụ sở chính: Số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm,  TP. Hà Nội                   
Website: www.vnpost.vn

Từ khóa

Không